’t Grunnegs van, veur en deur ons aalmoal
WelkomHier kun je bijna alles vinden wat je over het Gronings zou willen weten en je kunt er ook jouw eigen kennis van het Gronings op kwijt. We bouwen een digitale webomgeving met een groot aanbod aan woorden, teksten, geluid en beeld. Dat doen we samen met de Groningers (en niet-Groningers). Heb je zin om mee te helpen? Dan ben je van harte welkom! Klik hier om je aan te melden.

Wij vinden het belangrijk dat alle varianten van het Gronings een plek krijgen in de nieuwe taaldatabank, omdat dat volgens ons eigen is aan het Gronings: veel diversiteit en veel verschillende woordvormen. We hopen dan ook op veel input van Groningers uit alle delen van de provincie.

Klik op   Menu  rechtsbovenin en ontdek al het moois dat het Gronings te bieden heeft.Voor meer informatie over de auteurs van de woordenboeken klik op K. ter Laan en S.J.H. Reker .Klik op voor een woordwolk op basis van de gevonden zinnen.
  de kaart  de kaartDoneren


Hier kunt u Groningse woorden doneren! We vragen u nu eerst enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Als alle velden zijn ingevuld, kunt u een onbeperkt aantal woorden invoeren en inspreken.
Doneren


Het invullen van een Gronings woord en de Nederlandse vertaling is verplicht. Het is leuk als u ook de vertaling in het Engels en/of Duits en/of Fries geeft, maar dit is niet verplicht.
Wilt u het woord inspreken? Klik dan hieronder op de knop met de microfoon. Geef WoordWaark toestemming om uw microfoon te gebruiken als daar om gevraagd wordt. Spreek daarna het woord in. Klik na het inspreken op middelste knop om de opname te stoppen. Klik op de rechter knop om de opname te beluisteren en te controleren of het goed is gegaan. Indien de opname niet goed hoorbaar is, doet u de opname dan opnieuw, waarbij u de microfoon dichter bij uw mond houdt, of de opname in een stille omgeving maakt.

Gronings schrijven


Download

Een pdf met de complete spellingsregels van het Gronings volgens het zakwoordenboek van Siemon Reker kan hier worden geladen.


Inleiding

In 1984 is de Groninger spelling na de benoeming van de eerste provinciale streektaalfunctionaris weer aan de orde geweest, een jaar of dertig na zowel Vosbergen als Ter Laan. In het toen verschenen boekje is aangesloten bij de heersende praktijk en dat betekende in de eerste plaats een continuering van de spelling van Ter Laans woordenboek in de tweede druk. Vooral de schrijfwijze van Simon van Wattum heeft daarin een rol gespeeld. Het werk van deze auteur - toen frequent aanwezig in het Nieuwsblad van het Noorden - had een grote mate van leesbaarheid, ook voor ogen die zogezegd naar het Nederlands stonden.


Uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt is dat er gestreefd wordt naar een systeem van schrijven dat zo eenvoudig mogelijk lees- en leerbaar is. Dat houdt onder andere in dat het gebruik van allerlei tekentjes beperkt wordt tot de volgende regel: accenttekens dient men alleen zo nodig te gebruiken.

Het tweede uitgangspunt is een logisch voortvloeisel uit het eerste: de spelling van het Nederlands wordt zoveel mogelijk nagevolgd. Afwijkingen ten opzichte van de regels van de standaardtaal moeten een reden hebben en moeten niet dienen om meer verschil tussen Gronings en Nederlands op papier te suggereren dan in overeenstemming is met de gesproken werkelijkheid. Het voordeel van deze benadering is een grotere lees- en leerbaarheid en het maakt het makkelijker voor het onderwijs omde spelling van de streektaal aan de orde te stellen. Verandert evenwel de spelling van de standaardtaal, dan zal de schrijfwijze van het Gronings - tenminste voorzover dat nodig is - daar op moeten worden afgestemd.

Het derde uitgangspunt houdt verband met de Groninger schrijftraditie zoals deze in de loop van de geschiedenis vanaf rond 1800 vorm heeft gekregen: vrij algemeen gangbare Groninger gewoontes worden gevolgd. Dat heeft bijvoorbeeld als consequentie dat een woord als kou ‘koe’ op die manier gespeld wordt en dat niet nagegaan wordt of “kau” of “kauw” op zich misschien juister zou zijn. Iets dergelijks zou kunnen gelden voor het persoonlijk voornaamwoord mannelijk enkelvoud. Er zou reden zijn (en dat is ook wel gedaan, onder anderen door Geert Teis) om om redenen van gelijkvormigheid “he” te schrijven en zo het verband met hai uit te drukken. Algemeen gebruikelijk is het evenwel om louter e te schrijven en die gewoonte wordt voortgezet.


Hoofdregels

De Nederlandse spelling hanteert een aantal eerste beginselen op de volgende punten: (a) gelijkvormigheid, (b) overeenkomst, (c) etymologie, (d) economieen (e) assimilatie. Deze Nederlandse principes neemt het Gronings zoveel mogelijk over, omdat dat voor de gebruiker de minste aanpassingen vergt. Het beginsel van de etymologie wordt evenwel maar beperkt gehanteerd: het geldt vooral voor de schrijfwijze van zogenaamde ‘vreemde’ woorden als radio, computer, cursus, ook al zou een schrijfwijze “radiejo”, “kompjoeter” of “kurzus” meer in overeenstemming met de uitspraak zijn.


De tekens

De schrijftekens voor de spelling van het Gronings zijn gelijk aan die van het Nederlands.

Browser


Gebruik WoordWaark bij voorkeur in:

 Firefox        Chrome        Opera

Medewerkers


Team

WoordWaark is een interactieve multimediale taaldatabank voor het Gronings waarmee geschreven en gesproken materiaal doorzocht en/of beluisterd kan worden. Deze website wordt ontwikkeld door Goffe Jensma (supervisor), Wilbert Heeringa (programmeur) en Anna Pot (PR) binnen het Centrum Groninger Taal & Cultuur.


Vrijwilligers

De hulp van onze vrijwilligers is van onschatbare waarde. Ze zijn verdeeld over vier projecten.

  1. Correctie digitale versie van K. ter Laan.
  2. K. ter Laans Nieuw Groninger woordenboek uit 1952 werd jaren geleden gedigitaliseerd. Fouten die daarbij ontstonden waren grotendeels gecorrigeerd. Om de digitale versie passend te maken voor WoordWaark, vond een herstructurering plaats door middel van de computer. Hierbij zijn weer andere fouten ontstaan. De volgende vrijwilligers werken aan de correctie van deze fouten: Wim Bastiaanse, Stip ter Laan, Aeilko Muntenga, Klaas Pieterman, Henk Scholte, Leo Tepper, Geesje Vos, Alie de Vries, Bert Weggemans.

  3. Digitalisatie 800 bronnen voor het Corpus Geschreven Gronings
  4. Dit project moet nog opgestart worden. Op dit moment zijn er nog geen vrijwilligers.

  5. Correctie vragenlijsten Vroag & Antwoord jaren '80
  6. Vroag & Antwoord was een enquête die door Siemon Reker in de jaren 80 onder sprekers van het Gronings gehouden werd. Dit zijn allemaal papieren enquêtes. We willen het materiaal graag beschikbaar maken in WoordWaark. Om dat mogelijk te maken wordt het materiaal gedigitaliseerd. De volgende vrijwilligers hopen dit te doen: Wim Blaauw, Els Castelein, Saakje van Dellen, Reint Eppens, Marijke Hofman, Jaap Lestestuiver, Hanneke de Vries.

  7. Correctie vragenlijsten Vroag & Antwoord 2012-2015
  8. Van 2012 t/m 2015 werd Vroag & Antwoord herhaald door middel van een online enquête. Het materiaal is daardoor digitaal beschikbaar. Toch is de nodige correctie nodig. Bijvoorbeeld de plaatsnamen werden niet altijd goed gespeld. Soms gaven mensen als antwoord 'geen idee' of 'weet ik niet'. Het is dan beter dat weg te laten. De volgende vrijwilligers werken/werkten aan het opschonen van dit materiaal: Anneke Gankema, Gea Straat († juni 2019), Lisanne de Jong, Hedwig Sekeres.

Disclaimer


Content

This website provides the larger part of the Groningen dialect vocabulary. The inclusion of words and expressions in the language database does not automatically imply that the developers of this website promote their use.


Liability

This website is provided 'as is' without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of fitness for a purpose, or the warranty of non-infringement. Without limiting the foregoing, the Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no warranty that: 1) the website will meet your requirements, 2) the website will be uninterrupted, timely, secure or error-free, 3) the results that may be obtained from the use of the website will be effective, accurate or reliable, 4) the quality of the website will meet your expectations, 5) any errors in the website will be corrected.


No responsibility

The website and its documentation could include technical or other mistakes, inaccuracies or typographical errors. The Centrum Groninger Taal & Cultuur may make changes to the website or documentation made available on its web site. The website and its documentation may be out of date, and the Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no commitment to update such materials. The Centrum Groninger Taal & Cultuur assumes no responsibility for errors or ommissions in the website or documentation available from its web site. In no event shall the Centrum Groninger Taal & Cultuur be liable to you or any third parties for any special, punitive, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of use, data or profits, whether or not the Centrum Groninger Taal & Cultuur has been advised of the possibility of such damages, and on any theory of liability, arising out of or in connection with the use of this software. The use of the website is done at your own discretion and risk and with agreement that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from such activities. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from the Centrum Groninger Taal & Cultuur shall create any warranty for the software.


Linked websites

Our website may contain links to websites owned and operated by third parties. The Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no warranties or representations, express or implied about such linked websites, and accepts no liability for any damage or loss, however caused, in connection with the use of or reliance on any information, material, products or services contained on or accessed through any such linked website.


Copyright

The Centrum Groninger Taal & Cultuur owns the copyright of all contents contained within this website. Without the explicit written permission of the Centrum Groninger Taal & Cultuur it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on this website into other programs or other web sites or to use them by any other means, under condition and only to the extent this is specified in rules of imperative law (such as right of quotation), or it must be for specific material indicated otherwise.


Privacy

This website uses cookies that are used to collect data. By using this site you agree to these cookies being set. Google Analytics is used in order to track and report website traffic. Please read also: How Google uses data when you use our partners' sites or apps .


Other

The disclaimer may be changed from time to time.

Contact


Vragen of suggesties? Laat het ons weten via .